Happy Hour

HAPPY HOUR!

Tussen 22:00-24:00

Selected cocktails for €6,-

Paspoort actie!

Bij tien stempels een *flight naar keuze! Een stempel verdien je door het nemen van een flight.

*Uitzondering van Exclusive, First Class en Business Class Flights.

Huisregels Bar

Onze huisregels zijn er om een prettige sfeer te creëren voor de gasten en het personeel van Sumventure Flightbar.

 • Sumventure Flightbar schenkt geen alcohol onder de 18 jaar.
 • Toegangscontrole met legitimatie is mogelijk.
 • Gevonden voorwerpen dienen afgeleverd te worden aan de bar.
 • Eventuele klachten kunt u altijd melden bij het personeel en/of de leidinggevende.
 • Sumventure Flightbar accepteert geen aansprakelijkheid voor diefstal of vernielingen van uw eigendommen.
 • Het is verboden om drugs, wapens en/of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben en te gebruiken.
 • Vernieling en diefstal zijn verboden. Bij vernieling en diefstal doen wij aangifte en dienen wij een klacht in.
 • Het is verboden om geweld te gebruiken, te discrimineren en/of iemand seksueel te intimideren.
 • Roken in onze bar is verboden. Op het terras is er rookgelegenheid.
 • Het is niet toegestaan om eigen gebrachte drank en/of eten te nuttigen bij Sumventure Flightbar.
 • Huisdieren zijn in overleg toegestaan.
 • U heeft een verzorgd uiterlijk en draagt geen sportkleding of schoeisel,
 • Hoofddeksels (pet, muts, hoed), schouder- / heuptasjes of enige andere aanstootgevende kledij zijn niet toegestaan.
 • Bij de toegangscontrole dient u volledig mee te werken met het personeel, u mag zich zowel verbaal als lichamelijk niet dominant of agressief opstellen.
 • Discriminatie is verboden.
 • Seksuele discriminatie en ongewenste intimiteiten zijn verboden.
 • U mag niet onder invloed zijn van drugs. Bij reeds gebruik van alcohol kan u de toegang worden ontzegd.
 • Op verzoek van het personeel dient u altijd een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.
 • Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor u de toegang te ontzeggen wanneer u in het verleden problemen heeft veroorzaakt of hier moedwillig bij betrokken bent geweest.
 • Wij accepteren geen aansprakelijkheid van beschadiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.
 • Het is verboden het terras te verlaten met glaswerk. Tot 01.00 uur mogen er consumpties op het terras worden gedronken. Hierna is glaswerk niet meer toegestaan op het terras. Er mag te alle tijde gerookt worden op het terras.
 • U mag onze eigendommen niet meenemen, beschadigen of verplaatsen. Eventuele schade zullen wij op de dader verhalen.
 • U dient ten alle tijden de instructies van onze veiligheidsmedewerkers op te volgen.